Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWIŃSKA

Aktualność danych:

DREWIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (12 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

18

kobiet

Męska forma nazwiska to DREWIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie12 kobiet

  • pomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: