Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWICZEWSKA

Aktualność danych:

DREWICZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (7 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 9 osób, z czego:

9

kobiet

Męska forma nazwiska to DREWICZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWICZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • mazowieckie3 kobiety

  • śląskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: