Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWIECKA

Aktualność danych:

DREWIECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (5 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 23 osoby, z czego:

23

kobiety

Męska forma nazwiska to DREWIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie4 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • opolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: