Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWIENKOWSKA

Aktualność danych:

DREWIENKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (58 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 96 osób, z czego:

96

kobiet

Męska forma nazwiska to DREWIENKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWIENKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie58 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie12 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: