Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWIN

Aktualność danych:

DREWIN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (18 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 44 osoby, z czego:

23

kobiety

21

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2905. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie9 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska: