Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWKA

Aktualność danych:

DREWKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (80 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

69

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2850. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie43 mężczyzn, 37 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: