Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWKOWSKA

Aktualność danych:

DREWKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (15 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

27

kobiet

Męska forma nazwiska to DREWKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie15 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: