Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWNIACKA

Aktualność danych:

DREWNIACKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (35 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

54

kobiety

Męska forma nazwiska to DREWNIACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWNIACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie9 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie35 kobiet


Mapa występowania nazwiska: