Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWNIANA

Aktualność danych:

DREWNIANA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (30 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWNIANA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie3 kobiety

  • małopolskie30 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: