Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWNIANY

Aktualność danych:

DREWNIANY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (62 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

58

kobiet

107

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.54.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2819. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWNIANY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie48 mężczyzn, 14 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie31 mężczyzn, 25 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: