Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWNIOWSKI

Aktualność danych:

DREWNIOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (6 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 12 osób, z czego:

12

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DREWNIOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWNIOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubelskie6 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: