Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWNO

Aktualność danych:

DREWNO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (19 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

33

kobiety

27

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.22.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2899. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWNO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • małopolskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie8 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska: