Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREZNER

Aktualność danych:

DREZNER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (16 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

42

kobiety

33

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.27.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2893. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREZNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie7 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska: