Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRIAŃSKA

Aktualność danych:

DRIAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (5 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 12 osób, z czego:

12

kobiet

Męska forma nazwiska to DRIAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRIAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • świętokrzyskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: