Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRICZINSKA

Aktualność danych:

DRICZINSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie zachodniopomorskim.

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 4 osoby, z czego:

4

kobiety

Męska forma nazwiska to DRICZINSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRICZINSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: