Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROŹDZIAK

Aktualność danych:

DROŹDZIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (45 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

64

kobiety

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROŹDZIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie22 mężczyzn, 23 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: