Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROŹDZIKOWSKA

Aktualność danych:

DROŹDZIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (29 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 68 osób, z czego:

68

kobiet

Męska forma nazwiska to DROŹDZIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROŹDZIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie5 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie29 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: