Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROŻAŃSKA

Aktualność danych:

DROŻAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (11 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

29

kobiet

Męska forma nazwiska to DROŻAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROŻAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • podkarpackie5 kobiet

  • śląskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska: