Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROŻDŻAŁ

Aktualność danych:

DROŻDŻAŁ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (79 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

71

kobiet

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROŻDŻAŁ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • świętokrzyskie37 mężczyzn, 42 kobiety


Mapa występowania nazwiska: