Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROŻDŻEWICZ

Aktualność danych:

DROŻDŻEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (75 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 217 osób, z czego:

113

kobiet

104

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2810. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROŻDŻEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie18 mężczyzn, 31 kobiet

  • mazowieckie17 mężczyzn, 12 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie34 mężczyzn, 41 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: