Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROŻDŻEWSKA

Aktualność danych:

DROŻDŻEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (49 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 229 osób, z czego:

229

kobiet

Męska forma nazwiska to DROŻDŻEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2694. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROŻDŻEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie18 kobiet

  • kujawsko-pomorskie41 kobiet

  • lubuskie9 kobiet

  • łódzkie42 kobiety

  • mazowieckie49 kobiet

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie12 kobiet

  • wielkopolskie15 kobiet

  • zachodniopomorskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska: