Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROŻDZOWSKA

Aktualność danych:

DROŻDZOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (8 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 19 osób, z czego:

19

kobiet

Męska forma nazwiska to DROŻDZOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROŻDZOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • małopolskie8 kobiet

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: