Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROŻDZYŃSKA

Aktualność danych:

DROŻDZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie wielkopolskim.

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 11 osób, z czego:

11

kobiet

Męska forma nazwiska to DROŻDZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROŻDZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • wielkopolskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska: