Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROŻEŃSKA

Aktualność danych:

DROŻEŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (13 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 24 osoby, z czego:

24

kobiety

Męska forma nazwiska to DROŻEŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROŻEŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie13 kobiet

  • śląskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: