Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROŻNIAK

Aktualność danych:

DROŻNIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (80 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 188 osób, z czego:

94

kobiety

94

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2829. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2832. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROŻNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • małopolskie45 mężczyzn, 35 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • śląskie21 mężczyzn, 22 kobiety


Mapa występowania nazwiska: