Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROŻYŃSKA

Aktualność danych:

DROŻYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (66 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 383 osoby, z czego:

383

kobiety

Męska forma nazwiska to DROŻYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2540. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROŻYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


 • dolnośląskie35 kobiet

 • kujawsko-pomorskie66 kobiet

 • lubelskie11 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie55 kobiet

 • mazowieckie40 kobiet

 • pomorskie22 kobiety

 • śląskie21 kobiet

 • świętokrzyskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie64 kobiety

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska: