Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROB

Aktualność danych:

DROB – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (125 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 350 osób, z czego:

188

kobiet

162

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2778. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2779. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROB w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet

 • lubelskie62 mężczyzn, 63 kobiety

 • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • mazowieckie3 kobiety

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • śląskie44 mężczyzn, 46 kobiet

 • świętokrzyskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • wielkopolskie13 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).