Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBCZYŃSKA

Aktualność danych:

DROBCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (19 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

77

kobiet

Męska forma nazwiska to DROBCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie14 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie13 kobiet

  • wielkopolskie19 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: