Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBIEWSKA

Aktualność danych:

DROBIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (3 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 11 osób, z czego:

11

kobiet

Męska forma nazwiska to DROBIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: