Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBIK

Aktualność danych:

DROBIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (258 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 661 osób, z czego:

335

kobiet

326

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2588. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2600. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 19 kobiet

  • lubelskie19 mężczyzn, 20 kobiet

  • łódzkie50 mężczyzn, 54 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie20 mężczyzn, 23 kobiety

  • opolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie128 mężczyzn, 130 kobiet

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: