Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBINA

Aktualność danych:

DROBINA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (79 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 341 osób, z czego:

172

kobiety

169

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2751. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2757. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBINA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie40 mężczyzn, 39 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie24 mężczyzn, 19 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie28 mężczyzn, 27 kobiet

  • śląskie26 mężczyzn, 29 kobiet

  • wielkopolskie26 mężczyzn, 26 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: