Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBISZEWSKA

Aktualność danych:

DROBISZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (42 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 99 osób, z czego:

99

kobiet

Męska forma nazwiska to DROBISZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2824. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBISZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie7 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • podlaskie42 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie26 kobiet


Mapa występowania nazwiska: