Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBNA

Aktualność danych:

DROBNA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (77 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 291 osób, z czego:

291

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2632. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie55 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie77 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie9 kobiet

  • pomorskie8 kobiet

  • śląskie23 kobiety

  • wielkopolskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska: