Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBNICA

Aktualność danych:

DROBNICA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (40 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 160 osób, z czego:

83

kobiety

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBNICA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 16 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie18 mężczyzn, 22 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie13 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska: