Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBNICKA

Aktualność danych:

DROBNICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (19 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 79 osób, z czego:

79

kobiet

Męska forma nazwiska to DROBNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie19 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • lubuskie10 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie8 kobiet

  • śląskie13 kobiet

  • wielkopolskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska: