Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBNIEWSKA

Aktualność danych:

DROBNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (44 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

168

kobiet

Męska forma nazwiska to DROBNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2755. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie22 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • łódzkie26 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie28 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie44 kobiety

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska: