Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBNIEWSKI

Aktualność danych:

DROBNIEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (41 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

148

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DROBNIEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2778. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBNIEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie18 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn

  • łódzkie22 mężczyzn

  • podlaskie5 mężczyzn

  • pomorskie32 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie41 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: