Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBNIKOWSKA

Aktualność danych:

DROBNIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (38 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 86 osób, z czego:

86

kobiet

Męska forma nazwiska to DROBNIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2837. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBNIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie10 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • podlaskie13 kobiet

  • śląskie10 kobiet

  • wielkopolskie38 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: