Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBOTOWSKA

Aktualność danych:

DROBOTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (8 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

kobiet

Męska forma nazwiska to DROBOTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBOTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • mazowieckie8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: