Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBUSZEWSKA

Aktualność danych:

DROBUSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (7 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 10 osób, z czego:

10

kobiet

Męska forma nazwiska to DROBUSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBUSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie7 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: