Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROBYK

Aktualność danych:

DROBYK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (16 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

24

kobiety

24

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2902. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROBYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie5 kobiet

  • lubuskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: