Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROCHOMIRECKA

Aktualność danych:

DROCHOMIRECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (10 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

31

kobiet

Męska forma nazwiska to DROCHOMIRECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROCHOMIRECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie9 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska: