Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROGOWSKA

Aktualność danych:

DROGOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (46 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 144 osoby, z czego:

144

kobiety

Męska forma nazwiska to DROGOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2779. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROGOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie46 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie16 kobiet

  • śląskie14 kobiet

  • wielkopolskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska: