Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROHOBYCKA

Aktualność danych:

DROHOBYCKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (11 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

38

kobiet

Męska forma nazwiska to DROHOBYCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROHOBYCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie11 kobiet

  • lubelskie6 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: