Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROHOBYCKI

Aktualność danych:

DROHOBYCKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubelskim (7 osób), śląskim (7 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DROHOBYCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROHOBYCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • lubelskie7 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: