Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROHOBYLSKA

Aktualność danych:

DROHOBYLSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (4 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 7 osób, z czego:

7

kobiet

Męska forma nazwiska to DROHOBYLSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROHOBYLSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: