Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROLIŃSKA

Aktualność danych:

DROLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (4 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

15

kobiet

Męska forma nazwiska to DROLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: