Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROPAŁA

Aktualność danych:

DROPAŁA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (31 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 83 osoby, z czego:

38

kobiet

45

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROPAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • opolskie13 mężczyzn, 18 kobiet

  • śląskie14 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska: