Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROPIŃSKA

Aktualność danych:

DROPIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (69 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 167 osób, z czego:

167

kobiet

Męska forma nazwiska to DROPIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2756. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROPIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie12 kobiet

  • łódzkie21 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie10 kobiet

  • podkarpackie5 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie69 kobiet

  • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska: