Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROPIEWSKA

Aktualność danych:

DROPIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (32 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

76

kobiet

Męska forma nazwiska to DROPIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2847. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROPIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie32 kobiety

  • mazowieckie11 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska: